Loading cart contents...
View Cart Checkout Empty-cart
Cart subtotal:

Cookies policy

De flesta sidor på internet använder cookies och det gör vi också på vår webbplats, www.patricwilhelmssons.se.
En cookie är en liten bit av data som en webbplats frågar din webbläsare att lagra på din dator eller mobilenhet. Kakan gör det möjligt för webbplatsen att ”komma ihåg” dina handlingar eller preferenser över tiden.
De flesta webbläsare stöder cookies, men användare kan ställa in sina webbläsare för att avvisa dem och kan radera dem när de vill. Se användarhandboken för din webbläsare för mer information om hur du tar bort cookies. Håll i min men, att om deaktiveras, kan inte alla funktioner på webbplatsen användas till fullo.
Beskrivning
Webbplatser använder huvudsakligen cookies till:
• identifiera användare
• Kom ihåg användarnas egna preferenser
• hjälpa användare att slutföra uppgifter utan att behöva skriva in information när de surfar från en sida till en annan eller när de besöker webbplatsen senare.
Kakor kan också användas för annonsering på nätet för beteendemål och för att visa annonser som är relevanta för någonting som användaren sökt efter tidigare.
Hur används de?
Den webbserver som tillhandahåller webbsidan kan lagra en cookie på användarens dator eller mobilenhet. En extern webbserver som hanterar filer inkluderade eller refererade på webbsidan kan också lagra cookies. Alla dessa cookies heter http header cookies. Ett annat sätt att lagra cookies är genom JavaScript-kod som finns eller hänvisas till på den sidan.
Varje gång användaren begär en ny sida kan webbservern ta emot värdena för de cookies som den tidigare ställt in och returnera sidan med innehåll som hänför sig till dessa värden. På samma sätt kan JavaScript-kod läsa en cookie som tillhör domänen och utföra en åtgärd i enlighet med detta.

Vad är de olika typerna av cookies?
En cookie kan klassificeras efter dess livslängd och domänen som den tillhör. Efter en livstid är en kaka antingen a:
• sessionskaka som raderas när användaren stänger webbläsaren eller
• Ihållande cookie som finns kvar på användarens dator / enhet under en förutbestämd tidsperiod.
När det gäller domänen till vilken den hör, finns det antingen:
• Kakor från första part som ställs in av webbservern på den besökta sidan och delar samma domän
• tredjeparts cookies lagrade av en annan domän till den besökta sidans domän. Detta kan hända när webbsidan hänvisar till en fil, till exempel JavaScript, som ligger utanför domänen.

Google Analytics-relaterade cookies
Cookies relaterade till Google Analytics används för att ge statistik och förbättra webbplatsen. Mer information finns i Googles sekretesspolicy på http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.