Loading cart contents...
View Cart Checkout Empty-cart
Cart subtotal:

INTEGRITETSPOLICY

Giltigt datum: 19 april 2018
Patric Wilhelmsson Films (“oss”, “vi” eller “vår”) driver webbplatsen https://patricwilhelmsson.se.
Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår Service och de val du har kopplat till den datan.
Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och produkter. Genom att använda patricwilhelmsson.se  godkänner du samlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor, tillgänglig från https://patricwilhelmsson.se

DEFINITIONER

Personlig information
Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).

Användningsdata
Användningsdata är data som genereras av användningen av sidan, patricwilhelmsson.se eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

Kakor (Cookies)
Cookies är små bitar av data lagrade på en användares enhet.

Datakontroller
Datakontroller betyder en person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som personuppgifter ska eller ska behandlas.
I samband med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollör av dina uppgifter.

Dataprocessor (eller tjänsteleverantörer)
Dataprocessor (eller Tjänsteleverantör) betyder en person eller tredjepartsleverantör (annan än en anställd hos datakontrollanten) som behandlar uppgifterna för datakontrollören.
Vi kan använda oss av olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina data.

Data Ämne
Dataämne är en levande individ som är föremål för personuppgifter.

Användare
Användaren är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar datafältet, som är föremål för personuppgifter.

INFORMATIONSINSAMLING OCH ANVÄNDNING

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

TYPER AV DATA SAMLAD

Personlig information

Medan vi använder vår tjänst kan vi fråga dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:
• E-postadress
• Förnamn och efternamn
• Telefonnummer
• Adress, Stat, Provins, Postnummer / Ort, Stad
• Cookies och användningsdata
Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot några eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken “unsubscribe” eller instruktionerna i ett e-postmeddelande vi skickar.

Användardata
Vi kan också samla information om hur vår sida används (“Användningsdata”). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Platsdata
Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillstånd att göra det (“Platsdata”). Vi använder dessa data för att tillhandahålla funktioner i vår service, för att förbättra och anpassa vår service.
Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder vår tjänst när som helst genom dina enhetens inställningar.

Spårning av cookies data
Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och hålla vissa uppgifter.
Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst.
Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår webbsida.

Exempel på kakor vi använder:
• Sessionkakor. Vi använder Session Cookies för att använda vår service.
• Preference Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
• Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

Läs mer i vår cookie-policy

ANVÄNDNING AV DATA
Patric Wilhelmsson Films använder de samlade uppgifterna för olika ändamål:
• Att tillhandahålla och behålla vår service
• Att meddela dig om ändringar i vår Service
• Att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
• Att ge kundsupport
• Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
• Att övervaka användningen av vår service
• Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
• För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, om du inte valt att inte ta emot sådan information

BEHÅLLNING AV DATA
Patric Wilhelmsson Films behåller dina personuppgifter endast så länge som behövs för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi behåller och använder dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.
Patric Wilhelmsson Films kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användning Data behålls vanligen under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår service, eller vi är lagligen skyldiga att behålla dessa data under längre perioder.

ÖVERFÖRING AV DATA
Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.
Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar det där.
Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.
Patric Wilhelmsson Films kommer att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte det finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.

UPPLÄMNANDE AV DATA
Upplysningar för lagförvaltning
Under vissa omständigheter kan Patric Wilhelmsson Films vara skyldig att avslöja dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t ex en domstol eller en statlig myndighet).

Juridiska krav
Patric Wilhelmsson Films kan avslöja dina personuppgifter i god tro om att sådan åtgärd är nödvändig för att:
• Att följa en lagstadgad skyldighet
• Att skydda och försvara Patric Wilhelmsson Films rättigheter eller egendom
• Förhindra eller utreda eventuella fel i samband med användande av våra tjänster
• Att skydda den personliga säkerheten hos användare av våra tjänster
• Att skydda mot juridiskt ansvar

SÄKERHET AV DATA
Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

“SPÅRA INTE” SIGNALER
Vi stöder inte Spåra inte (“DNT”). Spåra inte är en preferens du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser som du inte vill spåras.
Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

DINA RÄTTIGHETER
Patric Wilhelmsson Films har som mål att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.
När det är möjligt kan du uppdatera dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan ändra dina personuppgifter, vänligen kontakta oss för att göra de ändringar som krävs.
Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.
Under vissa omständigheter har du rätt:
• För att få tillgång till och ta emot en kopia av personuppgifterna vi håller om dig
• Att rätta till eventuella personuppgifter om dig som är felaktig
• För att begära radering av personuppgifter som hålls om dig
Du har rätt till dataöverföring för den information du lämnar till Patric Wilhelmsson Films. Du kan begära att du får en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt elektroniskt format så att du kan hantera och flytta den.
Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

TJÄNSTELEVERANTÖRER
Vi kan använda tredjepartsföretag för att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår Service används.
Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Analytics
Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.
Google Analytics
Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatsstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår service. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet.
Mer information om Googles sekretesspraxis finns på webbsidan för Google Sekretessvillkor: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

Betalningar
Vi kan tillhandahålla betalade produkter och / eller tjänster. I det fallet använder vi tjänster från tredje part för betalningsbehandling (till exempel betalningsprocessorer).
Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra betalningsleverantörer från tredje part vars användning av din personliga information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalnings processorer följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning för varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.
Betalingsprocessorerna vi jobbar med är:
Swish. Deras sekretesspolicy kan du se här https://www.getswish.se/content/uploads/2018/01/PrivacyPolicy_Getswish_Webb_SV_ENG.pdf
Stripe. Deras sekretesspolicy kan ses på https://stripe.com/us/privacy

Payson. Se deras policys här https://www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet/

LÄNKAR TILL ANDRA WEBPLATSER
Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker.
Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

BARNENS INTEGRITET
Vår service tar inte emot någon under 18 år (“Barn”).
Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

REGISTRERING PÅ HEMSIDAN
En användare har möjlighet att registrera sig på vår webbplats med angivande av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till oss bestäms av respektive ingångsmask som används för registreringen. De registrerade uppgifterna samlas in och lagras enbart för kontrollanvändarens interna ändamål.
IP-adressen samt datum och tidpunkt för registreringen lagras i syfte att förhindra missbruk av våra tjänster och eventuellt för att göra det möjligt att undersöka brott. I så fall är lagringen av dessa data nödvändig för att säkra kontrollenheten. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part om det inte finns lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar syftet med straffrättsligt åtal.
Registreringen avser att erbjuda tjänster och produkter som vi erbjuder. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen eller helt att radera dem från registeransvarigas data.
Den registeransvarige ska när som helst tillhandahålla information på begäran till varje registrerad om vilka personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller uppgift om den registrerade, om det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter.

ÄNDRINGAR I DENNA POLICY
Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.
Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Service innan förändringen blir effektiv och uppdaterar “effektiv datum” högst upp i denna sekretesspolicy.
Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.
Kontakta oss
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss:
• Via e-post: [email protected]
• Genom att besöka den här sidan på vår hemsida: https://patricwilhelmsson.se/shop/integritetspolicy